Press

Vårt hem har funnits med i pressen, på följande andresser:
http://np.netpublicator.com/?id=n70952954 på sid 18-19


Jag, Annika har även skrivit gästreportage i följande tidningar:
http://www.nordostran.se/

Inga kommentarer: